Home Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Shifting Gears

 

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op shiftinggears.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Shifting Gears is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit houd wel in dat het product nog in de verpakking zit en niet gebruikt is.

 

 

Aankoop en Betaling

 

• De overeenkomst tussen Shifting Gears en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Shifting Gears gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

• Shifting Gears behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 

• Shifting Gears bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

 

• Betaling van producten gekocht bij Shifting Gears geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

 

• De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

• Ingeval van niet tijdige betaling van de prijs voor het aangekochte product, zal de koper, bovenop het openstaande saldo, (1) een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 100, en (2) moratoire intresten gelijk aan 8,5% per annum, berekend op het openstaande saldo pro rata het aantal verstreken dagen sinds de vervaldag van de schuld.

 

• Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

 

• In geval van niet tijdige betaling is Shifting Gears bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 

• De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

 

• De door Shifting Gears opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

 

• Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

 

• Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

 

• Bij annulatie van een bestelling op het moment dat het transport reeds werd ingezet zal een administratieve kost van 65 Euro worden aangerekend om deze kost te compenseren.

 

• Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

• De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

Productinformatie

 

• Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Shifting Gears is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Shifting Gears
Blankenbergse steenweg 6A
8377 Zuienkerke
info@shiftinggears.beBlijf op de hoogte van onze promoties